Jdi na obsah Jdi na menu
 


Šablony

Označení
Počet kusů
Předmět
Tématická oblast
Vytvořil
Mat2_1-1
-
Mat2_1-36
 
36
 
Matematika
Numerace v oboru do 10 000
násobení jednocif.  a dvojcif. činitelem
 
Potěšilová
Mat2_1-37
-
Mat2_1-72
 
36
 
Matematika
Převody jednotek - čas, délka, hmotnost, obsah, objem
Petříčková
Mat2_2-1
-
Mat2_2-36
 
36
 
Matematika
Desetinná čísla -
zaokrouhlování, pamětné sčítání a odčítání
 
Potěšilová
Mat2_2-37
-
Mat2_2-72
 
36
 
Matematika
Slovní úlohy jednoduché, složené, diagramy.
Petříčková
Mat2_3-1
-
Mat2_3-36
 
36
 
Matematika
Numerace v oboru do 100 –
sčítání a odčítání s přechodem přes desítku
 
Potěšilová
Mat2_3-37
-
Mat2_3-72
 
36
 
Matematika
Geometrie v rovině a v prostoru –
geom. tvary, čáry, přímka, bod, úsečka, geom. tělesa, souměrnost
 
Potěšilová
 
 
 
 
 
Prir2_1-1
-
Prir2_1-36
 
36
 
Přírodověda
Vlastivěda
Česká republika
Kontinenty
 
Petříčková
Prir2_1-37
-
Prir2_1-72
 
36
Prvouka
Přírodověda
Rodina
Domov
Město a obec
Škola
Povolání
Přátelství
Chování lidí
Telefonování
Prosba, žádost
Třídíme odpad
Kultura
Finance
Lidská práce a potřeby
Majetek
Ochrana životního prostředí
EU
 
Petříčková
 
 
 
 
 
Jaz2_1-1
-
Jaz2_1-72
 
72
 
Anglický jazyk
Barvy, čísla, zvířata, věci ve třídě, jídlo, tělo, hračky, oblečení, rodina
 
Potěšilová
Jaz2_2-1
-
Jaz2_2-72
 
72
 
Anglický jazyk 
Abeceda, Halloween, škola, barvy, zvířata, svátky, roční období, povolání, čísla - 1 - 100, pozdravy, jména, protiklady, dny v týdnu, měsíce, státy a národnosti, dopravní prostředky
Potěšilová 
Jaz2_3-1
-
Jaz2_3-72
 
72
 
Anglický jazyk
Představení, pozdravy, na farmě, barvy, čísla, hračky, Vánoce, ZOO, ovoce, zelenina, zájmena osobní a přivlastňovací,sloveso být - zkracování tvarů, být v něčem dobrý, otázka, kladná a záporná věta, 
neurčitý člen - a/an, some/any, ukazovací zájmena - this/these, that/those 
přivlastňovací pád, sloveso "mít", předložky - on, in, under, určitý člen,
Potěšilová
Jaz2_4-1
-
Jaz2_4-72
 
72
 
Sloveso "have got", přítomný čas průběhový, vazba "there is/there are", počasí, oblečení, množné číslo podst. jmen, místní předložky, narozeniny - oslava, Praha, Londýn, přítomný čas prostý, sloveso "like", jídlo, školní předměty, dům - byt, hry - sporty, sloveso "can", určování času
 Potěšilová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Vytvořené materiály budou  zaslány  všem zájemcům na žádost na níže uvedené adresy:
Matematika, anglický jazyk:            b.potesilova@seznam.cz
Přírodověda, vlastivěda:                  mariepetrickova@seznam.cz