Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozhodnutí o přijetí do MŠ

30. 4. 2015

Základní škola a mateřská škola Lukov, příspěvková organizace

 

 

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

 

Základní škola a mateřská škola Lukov jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 34 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)v řízení o žádosti přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bylo rozhodnuto o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole 4 uchazečů s tímto registračním číslem:

 

Registrační číslo     Rozhodnuto                               

1                                přijat/a                                        

2                                přijat/a                                        

3                                přijat/a

4                                přijat/a 

                                    

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 30. 4. 2015 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 30. 4. 2015 na webových stránkách školy www.skolalukov.estranky.cz . Tímto dnem začíná běžet  lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina  a to podáním učiněným u ředitelky školy, která toto rozhodnutí vydala.

 

                                                               Mgr. Blanka Potěšilová           

                                                                     ředitelka školy