Jdi na obsah Jdi na menu
 


Plán práce a činností

15. 9. 2011

 

PLÁN PRÁCE A ČINNOSTÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY 
PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012
 
Září – Naše škola, naše družina
Říjen – Proměny přírody
Listopad – Podzimní čarování
Prosinec – Kouzlo zimy a Vánoc
Leden – Zimní radovánky
Únor – Masopust a lidové zvyky
Březen – Kniha, můj kamarád
Duben – Svátky jara
Květen – Moje maminka
Červen – Skok do prázdnin
 
ZÁŘÍ – NAŠE ŠKOLA, NAŠE DRUŽINA
- poučení o bezpečnosti při cestě do školy a ze školy
- seznámení s řádem ŠD a vytvoření vlastních pravidel ŠD
- přivítání nových prvňáčků
- výlet
- vycházky do okolí školy
Akce:
·        Vytvoření loga školní družiny (komutativní)
·        Barevný podzim – malujeme na chodník (činnostní)
 
ŘÍJEN – PROMĚNY PŘÍRODY
- získáváme kladný vztah k přírodě
- poznáváme ovoce a zeleninu podle hmatu, chuti, vůně
- činnosti zaměřené na pobyt venku, sběr a poznávání přírodnin
Akce:
·        Drakiáda – soutěž v pouštění draků (trávení volného času)
·        Nejlepší výrobek z přírodnin (pracovní)
 
LISTOPAD – PODZIMNÍ ČAROVÁNÍ
- chápeme význam a podstatu tolerance a vzájemné úcty
- rozvíjení samostatnosti dětí
- Halloween – povídání o tomto svátku
Akce:
·        Dušičky aneb trochu tajemna ve ŠD, dýňová strašidla (komutativní)
·        Soutěž „Člověče, nezlob se“ (trávení volného času)
 
PROSINEC – KOUZLO VÁNOC A ZIMU
- upevňujeme tradice v období adventním
- vánoční výzdoba družiny
- zpíváme koledy
- k pohybovým chvilkám budeme využívat tělocvičnu, v případě dobrých sněhových podmínek sáňkování a bobování
Akce:
·        Dětský výměnný bazar hraček (komutativní)
·        Zdobení vánočního stromku, rozbalování dárků (sociální)
·        Vánoční diskotéka se soutěžemi (činnostní)
 
LEDEN – ZIMNÍ RADOVÁNKY
- vycházky do zimní přírody (sledujeme stopy zvířat)
- chystáme se na zápis do první třídy – výroba drobných dárků
Akce:
·        Miss 2011-2012 (sociální)
·        Ledoví sochaři – stavby ze sněhu (činnostní)
 
ÚNOR – MASOPUST A LIDOVÉ ZVYKY
- co jsou masopustní zvyky
- vyrábíme karnevalové masky
- besedujeme o otužování a zdravém životním stylu
- učíme se telefonní čísla záchranářů a postup při přivolání pomoci
Akce:
·        Missák 2011-2012 (sociální)
·        Karnevalový rej – soutěže (sociální a interpersonální)
·        DO-RE-MI (komutativní)
 
 
BŘEZEN – KNIHA, MŮJ KAMARÁD
- pozorování proměn přírody (1. jarní den)
- vycházky do okolí, vytváření kladného vztahu k přírodě, úklid okolí, třídění odpadu
- návrhy obalů knih
- úryvky z oblíbených knih
Akce:
·        Návštěva knihovny – seznámení s provozem (k učení)
·        Čtenářský maraton (2.4. Den dětské knihy) (k učení)
·        Jarní výzdoba ŠD (pracovní)
 
DUBEN – SVÁTKY JARA
- Velikonoční svátky
- kreslíme a učíme se dopravní značky
- diskutujeme o následcích dopravní nekázně
- Den Země – vycházka do okolních lesů – sběr odpadků
- čarodějnice – výtvarné zpracování
Akce:
·        Pálení čarodějnic – soutěže, opékání vuřtů (trávení volného času)
 
KVĚTEN – MOJE MAMINKA
- vyrábíme přáníčka a dárky pro maminky
- besedujeme o tom, co všechno pro nás maminka dělá a co pro nás znamená
- mláďata v přírodě – čteme, povídáme si a kreslíme
Akce:
·        Den mateřského jazyka – hádankové odpoledne (k učení)
·        Sportovní odpoledne – turnaje, soutěže (činnostní)
 
ČERVEN – SKOK DO PRÁZDNIN
- Den dětí – jak bychom změnili svět
- hovoříme o cestování o prázdninách (jaká nám hrozí rizika)
- práce s atlasem – hledáme země, které o prázdninách navštívíme
Akce:
·        Den dětí – mokré odpoledne, soutěže ve vodě a s vodou ( trávení volného času)
·        Nocování ve škole (komutativní)
 
31. 8. 2011
Vypracoval:Veronika Vojtěchová, vedoucí vychovatelka ŠD
Schválil: Mgr. Blanka Potěšilová, ředitel školy