Jdi na obsah Jdi na menu
 


(245)Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

3. 2. 2015

Základní škola a mateřská škola Lukov, příspěvková organizace

 

 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu  vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Lukov jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 36 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)  v řízení o žádosti přijetí k základnímu  vzdělávání  od následujícího školního roku  takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí ke školnímu vzdělávání bylo rozhodnuto o přijetí  k základnímu vzdělávání v Základní  škole 5  uchazečů s tímto registračním  číslem:

Registrační číslo                                                                                                  Rozhodnuto

1                                                                                                                                               přijat

2                                                                                                                                               přijat

3                                                                                                                                               přijat

4                                                                                                                                               přijat

5                                                                                                                                               přijat

 

 

Toto oznámení bylo vyvěšeno  dne 3. 2. 2015 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 3. 2. 2015 na webových stránkách školy www.skolalukov.estranky.cz . Tímto dnem začíná běžet  lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina  a to podáním učiněným u ředitelky školy, která toto rozhodnutí vydala.

Mgr. Blanka Potěšilová

                                                                                               ředitelka školy