Jdi na obsah Jdi na menu
 


Archiv

Příspěvky

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

8. 2. 2013

 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání
V Lukově dne 8.2.2013
Ředitelka Základní školy a mateřské školy Lukov, Mgr. Blanka Potěšilová, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 165 odst. 2 písm. e), § 46 a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodla takto:

Žáci přijatí k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2013:
 
s registračním číslem   1
s registračním číslem   3
s registračním číslem   4
s registračním číslem   5
s registračním číslem   6
 


Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru školství, mládeže a sportu, prostřednictvím ředitelky ZŠ a MŠ Lukov, příspěvková organizace.                                                                                                        
                                                                                 Mgr. Blanka Potěšilová, ředitelka školy

 
Zveřejněno na budově ZŠ, na nástěnce MŠ a na www.skolalukov.estranky.cz dne 8. 2. 2013, sejmuto dne 8.4.2013.
 

Schůzka rodičů

17. 1. 2013

 

Schůzka rodičů

 Vážení rodiče,

zveme Vás na schůzku rodičů, která se uskuteční ve středu

23. ledna 2013 od 17 : 00 hodin v prostorách školy.

 

Zápis do 1. ročníku ZŠ

2. 1. 2013

Zápis do 1. ročníku ZŠ Lukov se bude konat dne 30. 1. 2013 od 13 do 16 hodin v budově základní školy. S sebou přinést rodný list dítěte a vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. 

Bc. Marie Petříčková, zástupce ředitele

 

Změna času odpoledního vyučování

19. 9. 2012

Vážení rodiče,

z důvodu změny jízdního řádu upravujeme od čtvrtka 20.9. časy odpoledního vyučování následovně:

6. vyučovací hodina        12,05 - 12,50

7. vyučovací hodina        12,55 - 13,40

                                                                                  B. Potěšilová

 

Čtenářské dovednosti žáků 4. a 5. ročníku

11. 5. 2012

 

V letošním roce se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili elektronického testování čtenářských dovedností.
Projekt Čtenář byl realizován od 12. do 23. března 2012 firmou Scio, zapojilo se do něj celkem 207 škol z celé ČR. Výsledky naší školy dle zprávy jsou následující:
Čtenářské dovednosti 4. ročník
Výsledky vaší školy v testu čtenářských dovedností jsou špičkové. Vaše škola patří mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování. Z hodnocení tematických částí testu vyplývá, že výborné výsledky měli vaši žáci ve všech oblastech – získávání informací, vytvoření interpretace. V testu čtenářských dovedností se 33 % vašich žáků umístilo výborně, 56 % nadprůměrně a 11 % podprůměrně v porovnání se všemi testovanými žáky.
Čtenářské dovednosti 5. ročník
Výsledky vaší školy v testu čtenářských dovedností jsou nadprůměrné. Patříte mezi úspěšné školy a máte lepší výsledky než 70 % zúčastněných škol. Z hodnocení tematických částí testu vyplývá, že průměrné výsledky měli vaši žáci ve všech oblastech – získávání informací, vytvoření
interpretace. V testu čtenářských dovedností se 11 % vašich žáků umístilo výborně, 34 % nadprůměrně, 44 % průměrně a 11 % podprůměrně v porovnání se všemi testovanými žáky.
 
Podrobné výsledky a celá souhrnná zpráva o výsledcích testování je uložena u ředitelky školy.
                                       B. Potěšilová
 

Úspěch našich žáků v soutěži

13. 4. 2012

Družstvo žáků 5. ročníku obsadilo v krajském kole soutěže Sapere "Vědět, jak žít"  výborné čtvrté místo. Tímto všem žákům děkuji za reprezentaci školy a uděluji pochvalu:

Pavlíně Bačové, Romaně Bačové, Anně Bulíčkové, Jiřímu Houdkovi, Petru Kalendovi, Ondřeji Konvalinkovi, Miroslavu Papouškovi a Tereze Vojtěchové.

B. Potěšilová

 

Sapere "Vědět, jak žít"

24. 3. 2012

Družstvo páťáků postoupilo do krajského kola. Gratuluji.

B. Potěšilová

 

POCHVALA

16. 3. 2012

 

Uděluji pochvalu níže uvedeným žákům, kteří se od 19.3. do 4.4. zúčastnili školního čtenářského projektu : „Pátráme po spisovatelích a ilustrátorech“ (Václav Čtvrtek, Josef Lada)
2. ročník – Jan Eberl, Lucie Necidová, Adam Necid, Vojtěch Pelant
3. ročník - Marie Václavková, Gabriela Perglová, Kristýna Krotká, Eliška Vojtěchová
4. ročník - Michaela Karásková, Nikola Kemsová, Pavla Bartesová, Tereza Dvořáková, Zdeněk Vrzal
5. ročník – Pavlína Bačová, Romana Bačová, Anna Bulíčková, Miroslav Papoušek, Tereza Vojtěchová, Petr Kalenda, Jana Navrkalová
 
B. Potěšilová
 

Jarní prázdniny 2012

2. 3. 2012

 

V letošním roce měli žáci ZŠ i děti MŠ možnost strávit jarní prázdniny s námi ve škole. Každý den přišlo v průměru 20 dětí. Poslední den jsme s drakem Marmelajdou hledali princeznu Pepinu – děti postupně plnily dračí úkoly na třech stanovištích. Kdo splnil vše a našel princeznu Pepinu, dostal od ní za statečnost a pilnou práci voňavé lívance s marmeládou.
Dopoledne s drakem uteklo jako voda a moc se nám líbilo.
B. Potěšilová
 

Provoz o jarních prázdninách

22. 2. 2012

Vážení rodiče,

v týdnu od 27.2. do 2.3. jsou jarní prázdniny. V těchto dnech budou připraveny aktivity (sport, pohádky, vyrábění, soutěže, deskové i jíné hry) pro žáky ze  základní i děti z mateřské školy vždy od 7,30 do 12 hod. V pátek jsou pro všechny zájemce nachystány pohádkové soutěže. Protože nedokážeme odhadnout, jaký bude o prázdninách o provoz zájem, školní jídelna nebude v provozu. Je nutné, aby si děti přinesly svačinu.

Z úsporných důvodů (topení) budou všechny aktivity probíhat pouze v budově základní školy, děti z MŠ si proto přinesou přezůvky.

                                                             Těšíme se na Vás.      B. Potěšilová

 

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

následující »