Jdi na obsah Jdi na menu
 


Archiv

Příspěvky

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

19. 4. 2016

Základní škola a mateřská škola Lukov, příspěvková organizace

 

 

 

 

 

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

 

Základní škola a mateřská škola Lukov jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 34 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)v řízení o žádosti přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bylo rozhodnuto o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole 2 uchazečů s tímto registračním číslem:

 

Registrační číslo     Rozhodnuto                               

1                                přijat/a                                        

2                                přijat/a                                        

                                    

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 20. 4. 2016 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 20. 4. 2016 na webových stránkách školy www.skolalukov.estranky.cz. Tímto dnem začíná běžet  lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina  a to podáním učiněným u ředitelky školy, která toto rozhodnutí vydala.

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016-2017

20. 3. 2016

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2016/2017 se koná ve středu 6. dubna 2016 od 13 do 15 hodin v budově mateřské školy Lukov.

S sebou přinést :

- rodný list dítěte

- občanský průkaz zákonného zástupce

 

(269)Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

3. 2. 2016

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

 

Základní škola a mateřská škola Lukov jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 34 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)v řízení o žádosti přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2016/2017 takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání bylo rozhodnuto o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole 1 uchazeče s tímto registračním číslem:

 

Registrační číslo     Rozhodnuto                               

                                    

2                               přijata                                        

                                    

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 3. 2. 2016 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 3.2.2016 na webových stránkách školy www.skolalukov.estranky.cz . Tímto dnem začíná běžet  lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina  a to podáním učiněným u ředitelky školy, která toto rozhodnutí vydala.

 

                                                               Mgr. Blanka Potěšilová           

                                                                     ředitelka školy            

 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

13. 1. 2016

ZÁPIS  DO  1. ROČNÍKU

základní školy pro školní rok 2016/2017

 

se koná ve čtvrtek 28. ledna 2016 od 14 do 17 hodin v budově základní školy Lukov.

 

S sebou přinést:

- rodný list dítěte

- žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

  nebo žádost o odklad povinné školní docházky.

 

(267)PŘÁNÍ

18. 12. 2015

Krásné a pohodové prožití vánočních svátků, hodně štěstí, spokojenosti, úspěchů a pevné zdraví do roku 2016 přejí žáci a učitelé ZŠ a MŠ Lukov.

 

 

PODĚKOVÁNÍ

1. 12. 2015

Děkujeme všem rodičům, prarodičům a ostatním hostům, kteří přišli na naše adventní vystoupení a zakoupením dekorací podpořili činnost našich žáků.

 

Vítání Adventu

30. 10. 2015

Základní a mateřská škola a Obec Lukov Vás srdečně zvou na adventní vystoupení žáků, které se bude konat v neděli 29. 11. od 14 hod. na Vlachovce. Součástí bude tradiční adventní a vánoční jarmark a pohoštění.

 

Rodičovská schůzka

21. 10. 2015

V pondělí 26. 10. 2015 se koná od 16 hodin rodičovská schůzka v budově základní školy.

 

Stanovení úplaty za pobyt ve ŠD

31. 8. 2015

Stanovení výše úplaty na školní rok 2015/2016

 

 

 

 

 

 

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Lukov podle § 123 odst.2 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

 

 

 

 

 

s t a n o v u j e

 

 

od 1.9.2015 do 30.6.2016 základní sazbu úplaty za pobyt dítěte ve ŠD

 

 

 

ve výši 80,-Kč za kalendářní měsíc

……………………..............................…

 

 

 

 

 

 

 

 

V Lukově dne 20.6.2015                 Mgr. Blanka Potěšilová, ředitelka školy

 

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

31. 8. 2015

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

 

 

Ředitel Základní školy a mateřské školy Lukov podle § 123 odst.2 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších úprav

 

 

s t a n o v u j e

 

 

základní sazbu úplaty za předškolní vzdělávání dítěte

od 1.9.2015 do 30.6.2016

 

 

 

ve výši 80,-Kč za kalendářní měsíc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

V Lukově  20. 6. 2015        Mgr. Blanka Potěšilová, ředitel školy

 

 

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

následující »